Đăng ký tên miền

Find your new domain name. Enter your name or keywords below to check availability.

Searching...

Domains must begin with a letter or a number and be between and characters in length

:domain Đã được đăng ký

Tên miền đang có sẵn!

Contact Us
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

Hot
.com
$12.50USD
Sale
.net
$15.00USD
Hot
.org
$14.25USD
Suggested Domains
Generating suggestions for you
Hot New Sale

Tên miền gợi ý không phải luôn luôn có sẵn. Tính sẵn có của tên miền chỉ chính xác khi thực hiện đăng ký.

Bảng giá tên miền

Tên miền
New Price
Transfer
Renewal
.com Hot
$12.50USD
1 Year
$12.50USD
1 Year
$12.50USD
1 Year
.net Sale
$15.00USD
1 Year
$15.00USD
1 Year
$15.00USD
1 Year
.org Hot
$14.25USD
1 Year
$14.25USD
1 Year
$14.25USD
1 Year
.info Sale
$17.50USD
1 Year
$17.50USD
1 Year
$17.50USD
1 Year
.eu
$12.50USD
1 Year
$12.50USD
1 Year
$12.50USD
1 Year
.name
$12.50USD
1 Year
$12.50USD
1 Year
$12.50USD
1 Year
.us
$10.00USD
1 Year
$10.00USD
1 Year
$10.00USD
1 Year
.cc
$22.50USD
1 Year
$22.50USD
1 Year
$22.50USD
1 Year
.mobi
$22.50USD
1 Year
$22.50USD
1 Year
$22.50USD
1 Year
.asia
$17.50USD
1 Year
$17.50USD
1 Year
$17.50USD
1 Year
.ca
$17.50USD
1 Year
$17.50USD
1 Year
$17.50USD
1 Year
.biz
$16.00USD
1 Year
$16.00USD
1 Year
$16.00USD
1 Year
.pro
$17.25USD
1 Year
$17.25USD
1 Year
$17.25USD
1 Year
.xxx New
$123.80USD
1 Year
$123.80USD
1 Year
$123.80USD
1 Year
.vn
$35.00USD
1 Year
N/A
$20.91USD
1 Year
.com.vn
$30.45USD
1 Year
N/A
$16.36USD
1 Year
.net.vn
$30.45USD
1 Year
N/A
$16.36USD
1 Year
.biz.vn
$30.45USD
1 Year
N/A
$16.36USD
1 Year
.gov.vn
$22.27USD
1 Year
N/A
$11.82USD
1 Year
.org.vn
$22.27USD
1 Year
N/A
$11.82USD
1 Year
.edu.vn
$22.27USD
1 Year
N/A
$11.82USD
1 Year
.info.vn
$22.27USD
1 Year
N/A
$11.82USD
1 Year
.pro.vn
$22.27USD
1 Year
N/A
$11.82USD
1 Year
.health.vn
$22.27USD
1 Year
N/A
$11.82USD
1 Year
.ac.vn
$22.27USD
1 Year
N/A
$11.82USD
1 Year
.name.vn
$3.73USD
1 Year
N/A
$2.36USD
1 Year
.xyz
$1.75USD
1 Year
$1.75USD
1 Year
$1.75USD
1 Year

Please choose a category from above.

Đăng ký thêm hosting

Xem thêm các gói và chương trình khuyến mãi

Đăng ký hosting miễn phí ngay với tên miền .vn

Đăng ký hosting

Chuyển tên miền về CloudCore

Miễn phí chuyển tên miền về CloudCore*

Chuyển về CloudCore

* Miễn phí Hosting 500Mb khi chuyển về CloudCore