Thuê máy chủ (Dedicated Server)

D1

CPU Intel® Xeon® X5670 (06 Cores 12M Cache 2.93GHZ)
SSD 2 x SSD 240GB
RAM 16GB
Bandwidth quốc tế 10 Mbp
Bandwidth trong nước 100 Mbps
Lưu lượng không giới hạn
Địa chỉ IP 01 IPv4
Datacenter Việt Nam

D2

CPU Intel® Xeon® E5-2670 (08 Cores 20M Cache 2.60GHz)
SSD 2 x SSD 240GB
RAM 32GB
Bandwidth quốc tế 10 Mbp
Bandwidth trong nước 100 Mbps
Lưu lượng không giới hạn
Địa chỉ IP 01 IPv4
Datacenter Việt Nam

D3

CPU Intel® Xeon® Processor E5-2680v2 (10 Cores 25M Cache 2.80 GHz)
SSD 2 x SSD 480GB
RAM 32GB
Bandwidth quốc tế 10 Mbp
Bandwidth trong nước 100 Mbps
Lưu lượng không giới hạn
Địa chỉ IP 01 IPv4
Datacenter Việt Nam