Thuê chỗ đặt máy chủ (Colocation)

C1

Chuẩn không gian 1U
Công suất điện 300W
Lưu lượng thông tin Không giới hạn
Băng thông trong nước 100Mbps
Băng thông quốc tế 4 Mbps
Ổ cắm mạng 100 Mbps
Địa chỉ IP 01 IPv4

C2

Chuẩn không gian 1U
Công suất điện 300W
Lưu lượng thông tin Không giới hạn
Băng thông trong nước 100Mbps
Băng thông quốc tế 6 Mbps
Ổ cắm mạng 100 Mbps
Địa chỉ IP 01 IPv4

C3

Chuẩn không gian 1U
Công suất điện 300W
Lưu lượng thông tin Không giới hạn
Băng thông trong nước 200Mbps
Băng thông quốc tế 10Mbps
Ổ cắm mạng 01 Gbps
Địa chỉ IP 01 IPv4

C4

Chuẩn không gian 1U
Công suất điện 300W
Lưu lượng thông tin Không giới hạn
Băng thông trong nước 400Mbps
Băng thông quốc tế 20Mbps
Ổ cắm mạng 01 Gbps
Địa chỉ IP 01 IPv4