Managed Cloud Server

MC1

4 Cores CPU
8 GB RAM
80 GB SSD
4.000 GB Transfer
Dịch vụ quản trị miễn phí

MC2

6 Cores CPU
12 GB RAM
167 GB SSD
8.000 GB Transfer
Dịch vụ quản trị miễn phí

S početkom od
$117.00USD
Mjesečno
Naruči
MC3

8 Cores CPU
24 GB RAM
335 GB SSD
16.000 GB Transfer
Dịch vụ quản trị miễn phí

S početkom od
$231.00USD
Mjesečno
Naruči
MC4

16 Cores CPU
64 GB RAM
1.000 GB SSD
20.000 GB Transfer
Dịch vụ quản trị miễn phí

S početkom od
$695.00USD
Mjesečno
Naruči